Odpowiedź na zarzuty dr. Poleszaka

W grudniu 2020 r. na łamach czasopisma „Zagłada Żydów” ukazał się artykuł dr. Sławomira Poleszaka „Czy okupacyjna przeszłość sierż. Józefa Franczaka „Lalusia” miała wpływ na powojenne losy „ostatniego zbrojnego”?”. W tekście tym autor rozważał rzekomy antysemityzm ostatniego Żołnierza Wyklętego i postawił hipotezę, że brak ujawnienia Józefa Franczaka w okresie powojennym wynikał z czynów, których miał dopuścić się w czasie okupacji niemieckiej. Jednoznacznej odpowiedzi na podobne insynuacje udzielili dr hab. Piotr Niwiński oraz dr Tomasz Łabuszewski w artykule „»Sprawa « Józefa Franczaka – czyli historia alternatywna (w związku z pracą Sławomira Poleszaka)” opublikowanym w periodyku „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 1 (37) 2021. Cały numer czasopisma można bezpłatnie pobrać pod poniższym linkiem: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/pamiec-i-sprawiedliwosc/147998,Pamiec-i-Sprawiedliwosc-nr-1-37-2021.html.